Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-04-2015 na 73. posiedzeniu Senatu

Za: 42 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:26:26 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora

Wniosek o przyjęcie projektu

2 15:59:49 za Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 16:04:09 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 16:15:18 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 16:16:09 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 1, 33

6 16:16:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 3

7 16:17:07 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 4

8 16:17:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 5

9 16:17:52 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 6

10 16:18:29 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 7, 10, 41

11 16:18:48 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 8

12 16:19:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 9

13 16:19:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 11

14 16:20:22 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 13

15 16:20:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 15

16 16:21:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 16

17 16:21:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 17

18 16:21:52 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 18

19 16:22:25 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 19, 31

20 16:23:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 21

21 16:23:34 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 23

22 16:24:11 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 25

23 16:24:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 26

24 16:25:10 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 27

25 16:25:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 28

26 16:26:24 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 30

27 16:26:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 35

28 16:27:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 36

29 16:27:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 37

30 16:27:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 38

31 16:28:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 39

32 16:28:32 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 40

33 16:28:57 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 42

34 16:29:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 43

35 16:29:37 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 44

36 16:30:03 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Poprawka 45

37 16:30:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 16:31:14 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 16:32:01 za Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 16:32:53 za Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 16:34:01 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 16:35:27 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 16:36:47 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 16:38:37 za Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 16:39:53 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 16:40:52 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu