Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-03-2015 na 72. posiedzeniu Senatu

Za: 59 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 12:32:39 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 1

2 12:33:10 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 2

3 12:33:29 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 3

4 12:34:24 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 4

5 12:34:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 5

6 12:35:33 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 8

7 12:36:04 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 10

8 12:36:25 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 11

9 12:36:46 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 12

10 12:37:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 13

11 12:38:04 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 14

12 12:38:44 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 16

13 12:39:12 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 12:41:11 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

15 12:42:17 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka

16 12:42:36 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

17 12:43:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 1

18 12:44:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 2

19 12:44:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 3

20 12:44:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 4

21 12:44:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 5

22 12:45:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 6

23 12:45:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 7

24 12:45:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 8

25 12:45:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 9

26 12:46:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 10

27 12:46:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 11

28 12:46:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 12

29 12:47:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 13

30 12:47:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 14

31 12:47:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka 15

32 12:48:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 12:50:01 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

34 12:50:20 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

35 12:50:45 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

36 12:51:10 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

37 12:51:46 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

38 12:52:10 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

39 12:52:47 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 14, 16, 17, 18

40 12:53:13 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

41 12:53:41 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

42 12:53:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

43 12:54:23 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

44 12:54:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

45 12:55:22 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

46 12:55:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

47 12:56:28 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

48 12:56:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

49 12:57:16 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

50 12:57:38 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 12:59:49 za Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 13:00:30 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 13:02:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1, 4, 5

54 13:02:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

55 13:03:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 3

56 13:03:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 6

57 13:03:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 7

58 13:04:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 8

59 13:04:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

60 13:05:27 za Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 13:06:27 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 13:07:31 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 13:08:40 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 13:09:50 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 13:11:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu

66 13:14:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

Poprawka

67 13:15:02 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

Przyjęcie projektu wraz z poprawką