Narzędzia:

Głosowania w dniu 05-03-2015 na 71. posiedzeniu Senatu

Za: 51 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:15:35 za Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 18:32:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 18:32:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5

4 18:33:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

5 18:33:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

6 18:33:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

7 18:34:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

8 18:34:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

9 18:34:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

10 18:35:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

11 18:35:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

12 18:35:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

13 18:36:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

14 18:36:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

15 18:37:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 18:37:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 18:39:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 17

18 18:40:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

19 18:40:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3-5, 7

20 18:40:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

21 18:41:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 16

22 18:42:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 12

23 18:42:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 13

24 18:42:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 18:43:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

26 18:44:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

27 18:44:43 za Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 18:47:30 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 1

29 18:47:41 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 2

30 18:48:01 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 3, 18, 21

31 18:48:14 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 4

32 18:48:47 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 5, 12

33 18:48:58 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 6

34 18:49:17 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 7

35 18:49:31 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 8

36 18:49:44 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 9

37 18:50:05 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 10

38 18:50:24 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 11

39 18:50:44 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 14

40 18:51:13 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 15, 16

41 18:51:26 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 17

42 18:51:41 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 19

43 18:51:59 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Poprawka 20

44 18:52:15 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

45 19:20:26 przeciw Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

46 19:20:59 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 19:22:29 za Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 19:23:20 za Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 19:24:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 19:25:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o odrzucenie projektu

51 19:28:37 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 1

52 19:29:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 2, 4

53 19:29:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 3

54 19:29:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 5

55 19:30:10 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 6

56 19:30:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Poprawka 7

57 19:30:54 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami