Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-02-2015 na 70. posiedzeniu Senatu

Za: 170 Przeciw: 29 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 08:03:09 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 08:06:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 08:06:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 08:07:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 08:07:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 08:07:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 08:08:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 08:08:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6-8, 10, 14, 15, 20, 22-24, 27, 42, 43, 48, 51, 59, 60, 62

11 08:09:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 18, 63, 64, 66

12 08:09:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

13 08:10:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

14 08:10:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

15 08:10:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

16 08:11:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

17 08:11:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

18 08:11:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

19 08:12:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

20 08:12:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

21 08:13:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

22 08:13:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

23 08:13:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32, 36, 44, 46

24 08:14:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33, 70

25 08:14:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34, 35, 45

26 08:14:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37, 39-41

27 08:15:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38

28 08:15:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 47, 57

29 08:16:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49, 50, 65, 67, 71, 72

30 08:16:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 52, 56

31 08:17:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 53, 55

32 08:17:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 54

33 08:17:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58

34 08:18:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 61

35 08:18:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 68

36 08:18:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 69

37 08:19:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 08:20:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

39 08:20:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

40 08:20:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

41 08:20:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

42 08:21:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

43 08:21:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

44 08:21:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

45 08:22:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

46 08:22:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

47 08:22:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

48 08:23:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

49 08:23:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

50 08:23:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

51 08:24:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

52 08:24:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

53 08:24:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

54 08:25:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

55 08:25:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

56 08:25:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

57 08:25:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 08:28:00 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 1, 11

59 08:28:19 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 2

60 08:28:33 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 3, 5

61 08:28:57 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 4, 10

62 08:29:10 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 6

63 08:29:28 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 7

64 08:29:45 przeciw Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 8

65 08:30:08 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 9

66 08:30:29 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 12

67 08:30:44 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 13

68 08:31:08 nie głosował Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 14

69 08:31:24 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 15

70 08:31:42 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 16

71 08:32:16 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 17

72 08:32:34 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 18

73 08:33:01 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 19

74 08:33:19 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Poprawka 20

75 08:33:37 za Ustawa o rzeczach znalezionych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

76 08:35:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 08:36:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

78 08:36:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

79 08:37:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 6, 19

80 08:37:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

81 08:38:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 21

82 08:38:35 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

83 08:39:17 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10, 11, 13, 15

84 08:39:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

85 08:40:17 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 14

86 08:40:51 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

87 08:41:04 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

88 08:41:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

89 08:41:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

90 08:42:17 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

91 08:43:02 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

92 08:44:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

93 08:44:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

94 08:45:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 19

95 08:45:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 13, 16

96 08:46:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

97 08:46:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

98 08:46:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

99 08:47:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

100 08:47:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

101 08:47:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

102 08:48:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 18

103 08:48:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

104 08:48:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

105 08:49:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

106 08:50:08 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

107 08:50:22 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

108 08:50:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

109 08:51:09 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

110 08:51:32 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

111 08:51:55 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

112 08:52:13 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

113 08:53:05 za Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

114 08:55:11 za Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

115 08:56:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

116 08:58:24 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka

117 08:58:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

118 09:00:12 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wniosek o przyjęcie projektu

119 09:03:23 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 1, 108

120 09:03:36 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 2

121 09:03:49 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 3

122 09:04:33 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 4, 13, 19, 24, 116

123 09:05:07 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 5, 7, 8, 14, 18, 21, 75, 115, 122

124 09:05:32 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 6

125 09:05:53 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 9

126 09:06:16 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 10

127 09:06:35 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 11

128 09:06:52 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 12

129 09:07:15 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 15

130 09:07:50 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 16, 71, 72

131 09:08:20 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 20

132 09:09:13 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 31, 33, 82

133 09:09:37 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 32, 34

134 09:09:59 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 35

135 09:10:25 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 37

136 09:10:51 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 38

137 09:11:21 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 39, 49

138 09:11:40 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 40

139 09:12:06 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 41, 121

140 09:12:20 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 42

141 09:12:47 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 43, 47, 77

142 09:13:06 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 44

143 09:13:23 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 45

144 09:13:43 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 46

145 09:14:04 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 48

146 09:14:20 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 50

147 09:14:34 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 51

148 09:14:47 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 52

149 09:15:02 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 53

150 09:15:16 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 54

151 09:15:29 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 55

152 09:15:41 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 56

153 09:16:14 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 57

154 09:16:33 nie głosował Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 58

155 09:17:05 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 59

156 09:17:23 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 60

157 09:17:40 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 61

158 09:18:04 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 62

159 09:18:22 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 63

160 09:18:39 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 64

161 09:19:00 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 65

162 09:19:20 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 66, 67

163 09:19:38 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 68

164 09:19:55 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 69

165 09:20:24 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 70

166 09:20:46 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 73

167 09:21:14 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 76

168 09:21:35 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 78

169 09:21:53 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 79

170 09:22:11 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 80

171 09:22:38 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 81

172 09:23:08 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 83

173 09:23:27 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 84

174 09:23:45 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 85

175 09:24:14 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 86

176 09:24:42 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 87

177 09:24:56 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 88

178 09:25:22 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 89

179 09:25:56 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 90, 95

180 09:26:15 przeciw Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 91

181 09:26:39 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 92

182 09:27:16 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 93, 94, 96, 97

183 09:27:30 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 98

184 09:27:48 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 99

185 09:28:04 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 100

186 09:28:28 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 101

187 09:28:43 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 102

188 09:29:03 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 103

189 09:29:36 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 104

190 09:29:54 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 105

191 09:30:17 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 106

192 09:30:42 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 109, 111, 113, 114

193 09:31:02 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 110

194 09:31:27 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 112

195 09:31:46 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 117

196 09:32:22 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 118, 120, 130, 131, 134

197 09:33:05 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 123, 129

198 09:33:31 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 124

199 09:33:55 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 126

200 09:34:15 nie głosował Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 127

201 09:34:33 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Poprawka 128

202 09:35:06 za Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

203 09:36:02 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Witkiewiczów

Wniosek o przyjęcie projektu

204 09:37:43 za Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

205 09:38:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek