Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-01-2015 na 68. posiedzeniu Senatu

Za: 54 Przeciw: 128 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:34:20 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 1

2 15:34:46 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 2

3 15:35:14 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 3

4 15:35:42 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 4

5 15:36:09 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 5

6 15:36:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 6

7 15:37:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 7

8 15:37:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 8

9 15:38:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 9

10 15:38:30 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 10

11 15:38:58 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 11

12 15:39:24 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 12

13 15:39:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 13

14 15:40:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 14

15 15:40:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 15

16 15:41:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 16

17 15:41:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 17

18 15:42:29 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 18

19 15:42:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 19

20 15:43:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 20

21 15:44:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 21

22 15:44:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 22

23 15:44:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 23

24 15:45:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 24

25 15:45:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 25

26 15:45:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 26

27 15:46:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 27

28 15:47:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 28

29 15:47:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 29

30 15:48:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 30

31 15:48:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 31

32 15:49:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 32

33 15:49:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 33

34 15:50:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 34

35 15:50:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 35

36 15:51:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 36

37 15:51:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 37

38 15:52:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 38

39 15:52:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 39

40 15:53:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 40

41 15:53:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 41

42 15:54:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 42

43 15:54:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 43

44 15:55:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 44

45 15:55:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 45

46 15:56:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 46

47 15:57:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 47

48 15:57:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 48

49 15:58:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 49

50 15:58:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 50

51 15:59:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 51

52 15:59:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 52

53 16:00:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 53

54 16:00:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 54

55 16:01:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 55

56 16:02:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 56

57 16:02:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 57

58 16:03:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 58

59 16:03:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 59

60 16:04:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 60

61 16:04:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 61

62 16:05:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 62

63 16:05:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 63

64 16:06:20 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 64

65 16:06:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 65

66 16:07:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 66

67 16:08:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 67

68 16:08:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 68

69 16:09:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 69

70 16:09:43 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 70

71 16:10:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 71

72 16:10:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 72

73 16:11:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 73

74 16:11:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 74

75 16:12:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 75

76 16:12:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 76

77 16:13:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 77

78 16:13:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 78

79 16:14:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 79

80 16:14:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 80

81 16:15:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 81

82 16:15:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 82

83 16:16:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 83

84 16:16:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 84

85 16:17:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 85

86 16:17:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 86

87 16:18:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 87

88 16:18:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 88

89 16:19:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 89

90 16:20:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 90

91 16:20:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 91

92 16:21:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 92

93 16:21:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 93

94 16:22:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 94

95 16:22:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 95

96 16:23:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 96

97 16:23:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 97

98 16:24:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 98

99 16:24:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 99

100 16:25:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 100

101 16:25:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 101

102 16:26:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 102

103 16:26:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 103

104 16:27:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 104

105 16:28:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 105

106 16:28:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 106

107 16:29:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 107

108 16:29:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 108

109 16:30:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 109

110 16:30:46 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 110

111 16:31:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 111

112 16:31:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 112

113 16:32:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 113

114 16:32:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 114

115 16:33:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 115

116 16:33:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 116

117 16:34:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 117

118 16:34:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 118

119 16:35:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 119

120 16:35:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 120

121 16:36:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 121

122 16:37:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 122

123 16:37:46 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 123

124 16:38:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 124

125 16:38:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 125

126 16:39:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 126

127 16:40:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 127

128 16:40:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 128

129 16:41:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 129

130 16:41:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 130

131 16:42:17 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 131

132 16:42:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 132

133 16:43:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 133

134 16:44:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2015

Poprawka 134

135 16:44:59 za Ustawa budżetowa na rok 2015

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

136 16:48:07 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 1

137 16:48:33 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 2

138 16:48:55 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 3

139 16:49:16 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 4

140 16:49:49 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 5

141 16:50:15 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 6

142 16:50:40 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 7

143 16:51:11 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 8, 12

144 16:51:44 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 9

145 16:52:15 przeciw Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 11

146 16:52:44 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 13, 14

147 16:53:05 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 15

148 16:53:26 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 16

149 16:53:53 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 17

150 16:54:18 przeciw Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 18

151 16:54:44 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 19

152 16:55:14 za Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

153 16:56:20 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

154 16:58:17 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

155 16:58:44 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

156 16:59:15 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

157 16:59:47 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

158 17:00:13 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

159 17:00:31 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

160 17:00:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

161 17:01:16 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

162 17:04:30 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5, 6, 9, 12, 15-23

163 17:06:23 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

164 17:07:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 13

165 17:07:54 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 14

166 17:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 10

167 17:09:30 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

168 17:11:31 za Ustawa o rybołówstwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

169 17:12:14 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

170 17:13:44 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1

171 17:14:03 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 2

172 17:14:17 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 3

173 17:14:30 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 4

174 17:14:49 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 5

175 17:15:05 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 6

176 17:15:23 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 7

177 17:15:37 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 8

178 17:15:52 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 9

179 17:16:10 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

180 17:17:29 za Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

181 17:19:00 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 739)

Wniosek o przyjęcie projektu

182 17:20:23 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 757)

Wniosek o przyjęcie projektu