Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-11-2014 na 65. posiedzeniu Senatu

Za: 24 Przeciw: 17 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:55:44 przeciw Wniosek formalny

5 17:02:29 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 1 - 4

6 17:03:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 5, 6

7 17:03:36 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 7

8 17:04:08 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 8

9 17:04:28 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 17:05:13 za Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:06:15 za Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Poprawka 1

12 17:06:31 za Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Poprawka 2

13 17:06:51 za Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 17:09:16 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 1, 17

15 17:09:49 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 2

16 17:10:15 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 3

17 17:10:43 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 4

18 17:11:08 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 5

19 17:11:47 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 7

20 17:12:14 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 8

21 17:12:46 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 9

22 17:13:19 przeciw Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 10, 13

23 17:13:58 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 11, 14

24 17:14:22 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 12

25 17:14:44 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 15

26 17:15:11 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 16

27 17:15:38 za Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 17:16:25 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 17:17:20 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

30 17:17:46 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 7

31 17:18:10 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

32 17:18:31 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

33 17:19:05 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

34 17:19:26 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 17:20:03 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

36 17:20:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 17:21:05 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 17:22:24 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek