Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-11-2014 na 64. posiedzeniu Senatu

Za: 98 Przeciw: 15 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:22:07 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 1

2 13:22:35 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 2

3 13:23:00 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 3

4 13:23:45 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 4

5 13:24:11 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 5

6 13:24:24 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 6

7 13:24:48 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 7

8 13:25:18 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 8

9 13:25:49 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 9

10 13:26:13 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 10

11 13:26:41 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 11, 18

12 13:27:06 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 12

13 13:27:29 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 13

14 13:27:53 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 14

15 13:28:23 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 15

16 13:28:43 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 16

17 13:29:02 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 17

18 13:29:21 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 19

19 13:29:46 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 20

20 13:30:06 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 21

21 13:30:42 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 22

22 13:31:13 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 23

23 13:31:41 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 24

24 13:32:07 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Poprawka 25

25 13:32:34 za Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

26 13:33:59 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

27 13:34:26 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

28 13:34:46 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

29 13:35:06 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 13:38:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 13:40:10 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 13:41:01 za Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 13:45:51 przeciw Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 1

34 13:46:25 przeciw Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 2, 6, 20

35 13:46:45 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 3

36 13:47:05 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 4

37 13:47:20 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 5

38 13:48:12 przeciw Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 7-10, 24

39 13:49:05 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 11, 16

40 13:49:36 przeciw Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 12

41 13:50:08 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 13, 14

42 13:50:53 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 15, 17, 21, 23

43 13:51:23 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 18

44 13:51:56 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 19, 27, 29

45 13:52:28 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 22

46 13:53:04 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 25, 28

47 13:53:25 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 26

48 13:53:47 za Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 13:55:30 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 1, 2

50 13:55:47 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 3

51 13:56:16 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 4

52 13:57:04 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 5

53 13:57:24 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 6

54 13:57:41 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 7

55 13:57:57 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 8

56 13:58:11 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 9

57 13:58:36 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 10

58 13:59:04 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 11

59 13:59:28 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 12

60 14:00:02 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 13, 22, 23

61 14:00:19 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 14

62 14:00:37 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 15

63 14:01:02 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 16, 18, 19

64 14:01:25 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 17

65 14:01:49 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 20

66 14:02:06 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 21

67 14:02:36 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 24

68 14:02:59 przeciw Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Poprawka 25

69 14:03:22 za Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

70 14:04:42 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

71 14:05:24 za Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 14:05:59 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 14:07:40 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

74 14:07:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

75 14:08:15 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

76 14:08:33 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

77 14:08:57 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 17

78 14:09:25 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

79 14:09:42 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

80 14:10:14 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 20

81 14:10:33 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

82 14:10:57 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

83 14:11:19 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 21-23

84 14:11:37 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

85 14:12:01 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

86 14:12:18 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

87 14:12:39 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

88 14:14:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Poprawka 1

89 14:15:05 za Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Poprawka 2

90 14:15:19 za Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Poprawka 3

91 14:15:34 za Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Poprawka 4

92 14:15:51 za Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

93 14:16:37 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 14:18:06 za Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

95 14:20:13 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 1, 2

96 14:20:30 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 3

97 14:20:49 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 4

98 14:21:16 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 5

99 14:21:29 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 7

100 14:21:47 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 8

101 14:22:16 przeciw Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 9, 12

102 14:22:39 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 10

103 14:22:55 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 11

104 14:23:13 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 13

105 14:23:35 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 14

106 14:23:55 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 15

107 14:24:17 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 16

108 14:24:33 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 17

109 14:24:57 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 18, 27

110 14:25:20 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 19

111 14:25:42 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 20

112 14:25:55 nie głosował Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 21

113 14:26:10 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 22

114 14:26:26 nie głosował Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 23

115 14:26:58 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 24-26

116 14:27:16 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Poprawka 28

117 14:27:35 za Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami