Narzędzia:

Głosowania w dniu 23-10-2014 na 63. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 21
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:03:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 1

2 09:03:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 2

3 09:04:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 3

4 09:04:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 4

5 09:04:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 5

6 09:05:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 6

7 09:05:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Poprawka 7

8 09:06:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 09:06:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 09:07:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 09:08:36 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 09:09:44 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 09:11:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Poprawka 1, 5

14 09:11:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Poprawka 2

15 09:11:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Poprawka 3, 4

16 09:12:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 09:13:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 1

18 09:13:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 2

19 09:14:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 3

20 09:14:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 09:15:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek