Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-08-2014 na 60. posiedzeniu Senatu

Za: 78 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 3
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 14:19:56 za Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wniosek o odrzucenie projektu

3 14:23:44 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4-6

4 14:24:26 wstrzymał się Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 14:25:03 za Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

6 14:25:32 za Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

7 14:25:58 wstrzymał się Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

8 14:26:23 wstrzymał się Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

9 14:27:23 za Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

10 14:29:48 za Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka

11 14:30:10 za Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

12 14:31:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 1

13 14:32:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 2

14 14:32:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 3

15 14:32:52 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 4

16 14:33:17 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 5

17 14:33:32 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 6

18 14:34:00 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 7

19 14:34:23 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 14:36:25 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 1, 4

21 14:36:40 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 2

22 14:36:59 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 3, 9

23 14:37:34 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 6

24 14:37:52 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 7

25 14:38:13 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 8

26 14:38:25 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 10

27 14:38:51 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Poprawka 11

28 14:39:11 za Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 14:41:00 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

30 14:41:22 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

31 14:41:56 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

32 14:42:32 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 6

33 14:42:51 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

34 14:43:16 za Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 14:44:13 za Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 14:45:43 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 14:47:17 za Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 14:48:11 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 14:56:24 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 1, 7, 8, 10, 13, 17-19, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 45

40 14:56:51 przeciw Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 2, 23

41 14:57:12 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 3

42 14:57:41 przeciw Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 5

43 14:58:05 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 6

44 14:58:28 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 9, 11, 14

45 14:58:58 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 12, 15, 20, 21, 43

46 14:59:35 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 16

47 15:00:06 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 24, 25

48 15:00:30 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 26, 27

49 15:00:49 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 28

50 15:01:16 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 29

51 15:01:43 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 32

52 15:02:10 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 34

53 15:02:30 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 37

54 15:02:58 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 39

55 15:03:23 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 41

56 15:03:50 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka 46

57 15:04:12 za Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 15:06:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 1

59 15:06:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 2, 12

60 15:06:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 3

61 15:07:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 4

62 15:07:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 5

63 15:07:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 6

64 15:08:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 7

65 15:08:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 8

66 15:08:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 9

67 15:09:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

68 15:09:58 za Ustawa o petycjach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

69 15:10:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 15:11:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 1

71 15:12:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 2

72 15:12:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 3

73 15:12:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 4

74 15:13:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 5

75 15:13:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 6

76 15:13:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 7

77 15:14:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 8

78 15:14:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 9

79 15:15:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 10, 18

80 15:15:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 11

81 15:16:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 12

82 15:16:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 13

83 15:16:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 14

84 15:16:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 15

85 15:17:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 16

86 15:17:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 17

87 15:18:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 19

88 15:18:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 20

89 15:18:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 21

90 15:19:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

91 15:19:54 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

92 15:20:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Wniosek o przyjęcie projektu

93 15:22:11 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Wniosek o odrzucenie projektu

94 15:23:18 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

95 15:24:31 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie projektu