Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-02-2012 na 6. posiedzeniu Senatu

Za: 15 Przeciw: 169 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 10
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:03:38 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 16:06:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 1

3 16:07:04 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 2

4 16:07:31 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 3

5 16:07:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 4

6 16:08:12 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 5

7 16:08:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 6

8 16:09:12 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 7

9 16:09:46 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 8

10 16:10:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 9

11 16:10:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 10

12 16:10:55 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 11

13 16:11:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 12

14 16:11:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 13

15 16:12:23 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 14

16 16:12:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 15

17 16:13:11 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 16

18 16:13:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 17

19 16:13:56 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 18

20 16:14:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 19

21 16:14:46 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 20

22 16:15:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 21

23 16:15:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 22

24 16:16:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 23

25 16:16:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 24

26 16:17:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 25

27 16:17:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 26

28 16:18:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 27

29 16:18:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 28

30 16:18:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 29

31 16:19:38 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 30

32 16:20:12 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 31

33 16:20:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 32

34 16:21:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 33

35 16:21:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 34

36 16:21:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 35

37 16:22:27 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 36

38 16:22:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 37

39 16:23:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 38

40 16:23:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 39

41 16:24:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 40

42 16:24:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 41

43 16:25:20 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 42

44 16:25:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 43

45 16:26:12 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 44

46 16:26:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 45

47 16:27:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 46

48 16:27:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 47

49 16:27:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 48

50 16:28:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 49

51 16:28:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 50

52 16:29:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 51

53 16:29:52 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 52

54 16:30:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 53

55 16:30:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 54

56 16:31:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 55

57 16:31:40 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 56

58 16:32:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 57

59 16:33:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 58

60 16:33:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 59

61 16:34:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 60

62 16:34:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 61

63 16:34:48 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 62

64 16:35:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 63

65 16:35:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 64

66 16:36:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 65

67 16:36:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 66

68 16:37:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 67

69 16:37:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 68

70 16:38:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 69

71 16:38:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 70

72 16:39:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 71

73 16:39:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 72

74 16:39:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 73

75 16:40:20 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 74

76 16:40:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 75

77 16:41:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 76

78 16:41:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 77

79 16:42:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 78

80 16:42:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 79

81 16:43:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 80

82 16:43:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 81

83 16:44:07 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 82

84 16:44:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 83

85 16:45:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 84

86 16:45:32 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 85

87 16:46:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 86

88 16:46:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 87

89 16:47:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 88

90 16:47:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 89

91 16:47:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 90

92 16:48:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 91

93 16:49:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 92

94 16:49:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 93

95 16:50:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 94

96 16:50:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 95

97 16:51:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 96

98 16:51:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 97

99 16:52:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 98

100 16:52:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 99

101 16:53:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 100

102 16:53:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 101

103 16:54:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 102

104 16:54:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 103

105 16:54:58 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 104

106 16:55:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 105

107 16:55:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 106

108 16:56:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 107

109 16:57:06 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 108

110 16:57:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 109

111 16:58:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 110

112 16:58:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 111

113 16:58:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 112

114 16:59:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 113

115 17:00:06 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 114

116 17:00:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 115

117 17:01:12 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 116

118 17:01:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 117

119 17:02:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 118

120 17:02:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 119

121 17:03:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 120

122 17:03:40 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 121

123 17:04:03 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 122

124 17:04:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 123

125 17:04:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 124

126 17:05:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 125

127 17:05:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 126

128 17:06:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 127

129 17:06:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 128

130 17:07:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 129

131 17:08:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 130

132 17:08:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 131

133 17:08:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 132

134 17:09:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 133

135 17:09:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 134

136 17:10:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 135

137 17:10:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 136

138 17:11:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 137

139 17:11:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 138

140 17:12:12 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 139

141 17:12:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 140

142 17:13:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 141

143 17:13:55 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 142

144 17:14:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 143

145 17:15:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 144

146 17:15:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 145

147 17:16:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 146

148 17:16:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 147

149 17:16:58 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 148

150 17:17:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 149

151 17:18:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 150

152 17:18:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 151

153 17:18:59 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 152

154 17:19:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 153

155 17:20:06 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 154

156 17:20:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 155

157 17:21:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 156

158 17:21:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 157

159 17:22:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 158

160 17:22:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 159

161 17:23:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 160

162 17:23:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 161

163 17:24:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 162

164 17:24:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 163

165 17:25:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 164

166 17:26:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 165

167 17:26:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 166

168 17:27:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 167

169 17:27:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 168

170 17:28:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 169

171 17:28:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 170

172 17:29:17 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 171

173 17:29:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 172

174 17:30:20 nieobecny Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 173

175 17:30:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 174

176 17:31:20 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 175

177 17:31:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 176

178 17:32:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 177

179 17:33:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 178

180 17:33:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 179

181 17:34:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 180

182 17:34:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 182

183 17:35:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 183

184 17:35:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 184

185 17:36:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 185

186 17:36:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 186

187 17:37:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 187

188 17:37:55 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 188

189 17:38:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 189

190 17:38:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 190

191 17:39:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2012.

Poprawka 191

192 17:40:16 za Ustawa budżetowa na rok 2012.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

193 17:41:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

Wniosek o przyjęcie projektu

194 17:43:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Wniosek o przyjęcie projektu