Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-06-2014 na 56. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 24
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:03:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 11:04:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 11:06:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 5, 11

4 11:06:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 11:07:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 11:07:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 12

7 11:08:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8, 13

8 11:08:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

9 11:09:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

10 11:09:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 16

11 11:10:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

12 11:10:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 11:12:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 11:14:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 1

15 11:15:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 2, 5

16 11:15:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 3

17 11:16:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 4

18 11:16:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 11:18:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1

20 11:18:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2

21 11:19:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 11:19:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 11:21:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 11:22:38 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu