Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-06-2014 na 55. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 54
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:17:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 13:18:43 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 1

4 13:19:03 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 2

5 13:19:18 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 3

6 13:19:36 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 4

7 13:19:53 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 5

8 13:20:13 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 6

9 13:20:27 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 7

10 13:20:41 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 8

11 13:21:00 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 9

12 13:21:15 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 10

13 13:21:28 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 11

14 13:21:44 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 12

15 13:22:01 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Poprawka 13

16 13:22:17 nie głosował Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 13:24:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 1, 15, 17, 22

18 13:25:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 2

19 13:25:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 3

20 13:25:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 4

21 13:26:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 5

22 13:26:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 6

23 13:26:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 7

24 13:26:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 8

25 13:27:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 9

26 13:27:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 10

27 13:27:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 11

28 13:28:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 12

29 13:28:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 13

30 13:29:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 14

31 13:29:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 16

32 13:29:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 18, 21

33 13:30:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 19, 20

34 13:30:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 13:33:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

36 13:33:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

37 13:33:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

38 13:34:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 6, 10, 13, 18, 20, 21

39 13:34:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

40 13:34:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

41 13:35:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

42 13:35:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

43 13:35:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

44 13:36:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 22

45 13:36:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

46 13:37:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

47 13:37:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

48 13:37:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 13:39:04 nie głosował Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 13:39:50 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 13:42:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poprawka

52 13:43:03 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

53 13:44:09 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie projektu

54 13:45:26 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie projektu

55 13:46:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o przyjęcie projektu