Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-05-2014 na 54. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 66
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 14:22:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 2

3 14:22:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 4

4 14:22:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 5

5 14:23:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 14:24:05 nie głosował Ustawa o prawach konsumenta

Poprawka 1

7 14:24:23 nie głosował Ustawa o prawach konsumenta

Poprawka 2

8 14:24:39 nie głosował Ustawa o prawach konsumenta

Poprawka 3-5

9 14:24:54 nie głosował Ustawa o prawach konsumenta

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 14:26:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 1

11 14:26:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 2

12 14:26:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 3

13 14:26:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 4

14 14:27:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 5

15 14:27:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 6

16 14:27:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 7

17 14:27:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 8

18 14:28:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 14:29:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3-9, 11-21, 23-26, 28-34, 36, 37, 39, 44

20 14:30:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 41, 46, 48, 49

21 14:30:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 47

22 14:31:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 42, 50

23 14:31:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

24 14:32:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

25 14:32:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38

26 14:32:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

27 14:33:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

28 14:33:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

29 14:34:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 14:34:56 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 14:36:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

32 14:37:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

33 14:37:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

34 14:37:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

35 14:38:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

36 14:38:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17

37 14:39:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

38 14:39:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

39 14:39:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

40 14:39:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

41 14:40:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

42 14:40:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13, 14, 16

43 14:40:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

44 14:40:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

45 14:41:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

46 14:41:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

47 14:42:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 14:42:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 14:44:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek I - bez poprawek

50 14:44:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

51 14:44:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

52 14:45:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3

53 14:45:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4

54 14:45:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

55 14:47:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 1

56 14:47:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 2

57 14:47:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 3

58 14:48:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 5, 6

59 14:48:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

60 14:49:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin

Poprawka

61 14:49:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

62 14:50:45 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wniosek o przyjęcie projektu

63 14:51:56 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wniosek o przyjęcie projektu

64 14:54:03 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1-6

65 14:54:27 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

66 14:57:20 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poprawka

67 14:57:51 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o przyjęcie projektu