Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-12-2014 na 66. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 50
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
9 09:07:35 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

Wniosek o przyjęcie projektu

10 10:32:29 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 16:33:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 16:33:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

13 16:34:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

14 16:34:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

15 16:34:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

16 16:35:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

17 16:35:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

18 16:35:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 16:37:55 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie

20 16:38:37 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1

21 16:39:02 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2

22 16:39:35 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3

23 16:40:03 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

24 16:40:26 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 5

25 16:41:06 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

26 16:41:40 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 8

27 16:42:08 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

28 16:42:36 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 10

29 16:43:02 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 11

30 16:43:32 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 12

31 16:44:16 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 13

32 16:44:47 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 14

33 16:45:21 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 15

34 16:45:45 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 16:46:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 16:47:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 16:48:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 16:49:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 16:50:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 1

40 16:50:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 2

41 16:51:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 3

42 16:51:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 5

43 16:51:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

44 16:52:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 1

45 16:53:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 2

46 16:53:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 16:55:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 1

48 16:55:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 3

49 16:55:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 4

50 16:56:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 5

51 16:56:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 6

52 16:56:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 8

53 16:57:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 9

54 16:57:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

55 17:00:53 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 1

56 17:01:45 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 2

57 17:02:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

58 17:03:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek