Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-08-2019 na 84. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 5
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:07:08 nie głosował Wniosek formalny
2 09:09:43 nie głosował Wniosek formalny
3 14:01:06 nie głosował Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wniosek o podjęcie uchwały

4 14:03:18 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 14:04:23 nie głosował Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek