Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-05-2019 na 78. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 44
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:03:53 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego

Poprawka

2 10:04:19 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

3 10:08:11 nie głosował Odwołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wniosek o podjęcie uchwały

4 16:36:11 nie głosował Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wniosek o podjęcie uchwały

5 16:38:03 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wniosek o przyjęcie projektu

6 16:40:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 16:41:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 16:42:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

9 16:42:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

10 16:43:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy

Wniosek o przyjęcie projektu

11 16:44:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 16:45:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 16:45:57 nie głosował Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 16:46:35 nie głosował Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 16:47:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 16:48:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 16:49:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

18 16:49:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

19 16:50:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3-10, 14-15

20 16:50:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

21 16:51:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

22 16:51:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

23 16:52:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 16:53:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Poprawka

25 16:53:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

26 16:54:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 16:54:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 16:55:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 16:57:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 16:58:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Poprawka 1

31 16:59:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Poprawka 2

32 17:06:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Poprawka 3

33 17:06:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 17:15:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

35 17:15:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

36 17:15:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3,4

37 17:16:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

38 17:16:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 9, 10

39 17:17:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

40 17:17:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

41 17:17:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 17:18:45 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 17:19:50 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 17:21:00 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego

Wniosek o przyjęcie projektu