Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-03-2019 na 75. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 66
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:37:38 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Poprawka

3 10:38:09 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wniosek o przyjęcie projektu

4 20:49:33 nie głosował Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Wniosek o podjęcie uchwały

5 20:50:29 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:51:31 nie głosował Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 20:52:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 20:52:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 20:55:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 1

10 20:56:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 2

11 20:56:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 3

12 20:56:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 4

13 20:57:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 5

14 20:57:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka 6

15 20:58:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 20:58:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 20:59:23 nie głosował Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 21:00:25 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 21:02:34 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 1

20 21:02:55 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 2

21 21:03:18 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 3, 4, 8, 11, 13

22 21:03:34 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 5, 6

23 21:04:03 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 7

24 21:04:40 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 9

25 21:05:05 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 10

26 21:05:29 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 12

27 21:05:48 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 14

28 21:06:06 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poprawka 15

29 21:06:26 nie głosował Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 21:07:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 21:08:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poprawka 1

32 21:08:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poprawka 2

33 21:09:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poprawka 3

34 21:09:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wniosek mniejszości

35 21:09:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poprawka 4

36 21:10:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 21:11:29 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Wniosek o przyjęcie projektu

38 21:14:01 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

39 21:14:24 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

40 21:14:59 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

41 21:15:21 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

42 21:15:49 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

43 21:16:18 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7, 9

44 21:16:41 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

45 21:17:13 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

46 21:18:27 nie głosował Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 21:20:38 nie głosował Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Wniosek o odrzucenie ustawy

48 21:20:59 nie głosował Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 21:21:28 nie głosował Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Poprawka

50 21:21:44 nie głosował Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

51 21:22:39 nie głosował Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 21:23:46 nie głosował Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 21:24:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

54 21:25:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

55 21:26:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

56 21:26:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 21:27:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 21:28:44 nie głosował Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 21:29:18 nie głosował Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Poprawka 1, 2, 3

60 21:29:40 nie głosował Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 21:30:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

62 21:31:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

63 21:31:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

64 21:31:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

65 21:32:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

66 21:33:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

67 21:34:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek