Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:04 nie głosował Wniosek formalny

2 11:15:02 nie głosował Wniosek formalny

3 11:20:41 nie głosował Wniosek formalny

4 20:24:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek