Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-10-2021 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 61 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
71 15:19:50 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

72 15:20:44 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

73 15:21:32 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

74 15:22:22 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

75 15:22:51 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

76 15:23:21 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

77 15:23:55 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

78 15:24:40 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

79 15:26:50 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1,3-5

80 15:27:16 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

81 15:27:58 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

82 15:28:51 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 15:30:08 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

84 15:32:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 15:33:42 za Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Poprawka 1, 3

86 15:34:16 za Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

87 15:35:46 za Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawki 1-8

88 15:36:46 za Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

89 15:38:18 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Poprawka 1-4

90 15:38:49 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

91 15:39:55 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

92 15:41:30 za Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

93 15:43:50 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawki 1-3, 6-8

94 15:44:24 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 4, 9

95 15:44:58 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 5, 11

96 15:45:34 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 10

97 15:46:08 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 12, 13

98 15:46:38 za Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

99 15:48:43 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 1

100 15:49:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 2

101 15:49:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 3

102 15:50:12 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 4

103 15:50:50 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 5

104 15:51:39 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 6

105 15:52:04 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 7

106 15:52:33 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 8

107 15:53:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 9

108 15:53:55 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 10, 15

109 15:54:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 11

110 15:55:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 12, 21

111 15:56:05 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 13

112 15:56:35 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 14

113 15:57:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 16

114 15:57:38 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 17

115 15:58:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 18

116 15:58:36 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 19

117 15:59:07 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 20

118 15:59:37 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

119 16:00:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy

120 16:03:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy

121 16:08:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 25

122 16:09:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

123 16:10:55 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 4-22

124 16:12:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 26-32

125 16:12:58 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

126 16:14:17 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Poprawka

127 16:17:18 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

128 16:18:35 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

129 16:20:41 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o odrzucenie ustawy

130 16:21:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

131 16:23:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

132 16:24:37 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 1

133 16:25:16 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 2

134 16:26:29 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o odrzucenie ustawy

135 16:27:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

136 16:29:06 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

137 16:29:45 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

138 16:31:13 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

139 16:32:38 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

140 16:34:17 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

141 16:35:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wniosek o przyjęcie projektu

142 16:37:15 za Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Wniosek o przyjęcie projektu