Narzędzia:

Głosowania w dniu 23-07-2021 na 27. posiedzeniu Senatu

Za: 32 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 11
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
15 09:04:27 nie głosował Głosowanie próbne
16 11:38:20 przeciw Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
17 14:55:34 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

18 14:56:30 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

19 14:57:04 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9, 10, 11

20 14:57:43 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

21 14:58:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

22 14:59:28 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

23 15:00:14 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

24 15:00:47 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 15:02:07 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

poprawka

26 15:02:44 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

27 15:04:43 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 1

28 15:05:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 2-5

29 15:06:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 6

30 15:06:53 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 7

31 15:07:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 8

32 15:08:02 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 15:09:50 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7

34 15:10:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 15:12:07 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9-15

36 15:12:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 15:13:58 wstrzymał się Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 15:15:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

39 15:16:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 15:17:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Poprawka 1-2

41 15:17:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 15:19:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

43 15:20:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 7

44 15:21:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 8

45 15:21:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

46 15:22:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 15:24:54 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 2

48 15:25:46 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 3

49 15:26:28 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 5

50 15:27:20 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 15:29:01 za Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 1

52 15:29:32 za Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 2

53 15:30:02 za Ustawa o gatunkach obcych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 15:31:00 nie głosował Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 15:32:25 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

56 15:33:58 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie projektu

57 15:35:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o przyjęcie projektu

58 15:37:11 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Wniosek o podjęcie uchwały

59 15:38:37 za Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Wniosek o podjęcie uchwały