Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-06-2021 na 26. posiedzeniu Senatu

Za: 36 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
7 10:02:40 za Głosowanie próbne
8 13:38:24 przeciw Głosowanie próbne
9 13:41:58 przeciw Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
10 14:08:28 za Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu

11 14:10:48 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

12 14:11:55 za Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 14:13:27 za Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 1-5

14 14:13:55 za Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 14:19:59 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3, 9-14, 16, 30

16 14:20:33 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

17 14:21:28 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

18 14:22:05 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8, 15, 17, 20

19 14:22:35 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

20 14:23:24 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

21 14:24:13 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 24, 31

22 14:24:54 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

23 14:25:29 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

24 14:26:00 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 14:28:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 14:30:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 14:31:54 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 14:32:35 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 14:34:02 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

30 14:39:15 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

31 14:41:02 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Poprawka 1-11

32 14:41:38 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 14:42:42 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 14:44:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 14:46:39 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 1

36 14:47:13 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 2, 4

37 14:48:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 3

38 14:49:07 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 5

39 14:50:03 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 14:51:45 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

41 14:52:59 za Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 14:54:12 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 14:55:51 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Wniosek o przyjęcie projektu

44 14:57:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie projektu

45 14:59:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Wniosek o przyjęcie projektu

46 15:01:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie projektu

47 15:02:36 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 15:04:00 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Poprawka 1, 2

49 15:04:37 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami