Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-05-2021 na 24. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
79 11:05:43 za Głosowanie próbne
80 18:46:53 przeciw Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

81 18:47:49 za Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Poprawka 1

82 18:54:09 przeciw Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o odrzucenie ustawy

83 18:55:11 za Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

84 21:42:22 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Poprawka

85 21:43:08 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

86 21:45:56 przeciw Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Wniosek o odrzucenie projektu

87 21:46:47 za Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 1

88 21:47:19 za Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 2

89 21:47:56 za Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 3

90 21:48:34 za Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

91 21:50:08 za Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Wniosek o przyjęcie projektu