Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-04-2021 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 24 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
14 10:03:23 za Głosowanie próbne
15 16:47:55 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Wniosek o przyjęcie projektu

16 16:53:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 16:58:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 16:58:58 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1, 4, 5

19 16:59:35 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2

20 17:00:03 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

21 17:01:12 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6, 7

22 17:01:53 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8

23 17:02:38 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 17:04:09 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 1

25 17:05:04 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 2

26 17:05:38 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 3

27 17:06:13 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 4

28 17:06:47 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 5

29 17:07:15 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 6

30 17:07:49 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 7

31 17:08:20 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 8, 15

32 17:09:00 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 9

33 17:09:43 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 10

34 17:10:11 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 11

35 17:11:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 12

36 17:11:31 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 13

37 17:12:12 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 14

38 17:12:54 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 17:14:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 17:15:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek