Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-02-2021 na 21. posiedzeniu Senatu

Za: 26 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 6 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
7 10:02:32 nie głosował Głosowanie próbne
8 12:58:45 przeciw Wniosek formalny
9 16:14:04 za Wniosek formalny
10 17:50:23 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

11 17:51:37 za Ustawa o służbie zagranicznej

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 17:52:58 za Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1

13 17:53:38 za Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3

14 17:54:11 wstrzymał się Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 17:55:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 17:56:39 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

17 17:57:28 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

18 17:58:33 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 18:00:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka

20 18:00:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

21 18:01:44 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 18:03:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wniosek o przyjęcie projektu

23 18:05:57 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu

24 18:08:07 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Wniosek o przyjęcie projektu

25 18:10:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1

26 18:11:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2

27 18:12:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

28 18:14:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

29 18:16:12 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

30 18:19:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Poprawka

31 18:20:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

32 18:22:35 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wniosek o przyjęcie projektu

33 18:25:34 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 1

34 18:26:15 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 2

35 18:27:00 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

36 18:29:46 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1

37 18:30:34 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 2

38 18:31:14 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 4

39 18:31:52 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

40 18:34:36 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o odrzucenie projektu

41 18:35:18 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu

42 18:36:48 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Wniosek o przyjęcie projektu

43 18:38:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie projektu