Narzędzia:

Głosowania w dniu 05-05-2020 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:08:49 za Głosowanie próbne
2 11:16:11 za Wniosek formalny
3 12:06:41 przeciw Wniosek formalny
4 15:46:21 przeciw Wniosek formalny
5 15:48:36 przeciw Wniosek formalny
6 16:59:14 Wniosek formalny

Uwaga! Brak wyników imiennych z powodu usterki technicznej

7 17:04:56 Wniosek formalny

Uwaga! Brak wyników imiennych z powodu usterki technicznej

8 17:32:16 za Wniosek formalny
9 21:35:12 przeciw Wniosek formalny
10 21:38:39 za Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy