Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
31 2 2021-10-08 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2021-10-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

22 2 2021-03-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

22 1 2021-03-24 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury; sprawozdanie mniejszości Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania (cd.)

21 1 2021-02-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

21 1 2021-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2020-12-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

17 3 2020-10-28 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Dyskusja

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2020-07-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2020-07-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

7 2 2020-03-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

7 1 2020-03-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

4 2 2020-02-06 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

4 2 2020-02-06 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja