Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2020-12-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Dyskusja

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 4 2020-08-17 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

12 2 2020-06-18

Oświadczenia

12 1 2020-06-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Dyskusja

11 2 2020-06-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2020-03-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

5 2 2020-02-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2020-02-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

3 2 2020-01-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2020-01-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja