Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
83 1 2019-07-31 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej

45 2 2017-07-13 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dyskusja

Dyskusja

20 2 2016-06-16 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi