Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
15 1 2020-09-10

Projekt porządku obrad

13 2 2020-07-02 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Dyskusja

13 1 2020-07-01

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Głosowanie

10 4 2020-05-13 Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

Podjęcie uchwały

10 1 2020-05-05

Zatwierdzenie porządku obrad

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

1 1 2019-11-12

Uzupełnienie porządku obrad