Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
44 2 2022-06-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

42 1 2022-05-18 Punkt 14. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 2. porządku obrad: odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Przedstawienie wniosku oraz kandydatury senatora Marka Pęka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

33 1 2021-11-24

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dyskusja

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Dyskusja

15 1 2020-09-10

Projekt porządku obrad

13 2 2020-07-02 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Dyskusja

13 1 2020-07-01

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Głosowanie

10 4 2020-05-13 Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

Podjęcie uchwały

10 1 2020-05-05

Zatwierdzenie porządku obrad

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

1 1 2019-11-12

Uzupełnienie porządku obrad