Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
47 2 2022-08-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

47 1 2022-08-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o dodatku węglowym

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2022-05-18 Punkt 14. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2022-04-27 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 2. porządku obrad: odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2022-03-23 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 3 2022-03-11

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Głosowanie

38 2 2022-03-10 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2022-01-12 Punkt 9. porządku obrad: powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2022-01-12

Uzupełnienie porządku obrad

31 2 2021-10-08

Uzupełnienie porządku obrad

27 2 2021-07-22 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

26 1 2021-06-16

Projekt porządku obrad

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2021-05-13 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

24 1 2021-05-12

Projekt porządku obrad

18 5 2020-12-02 Wznowienie posiedzenia

Głosowanie

18 3 2020-11-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie

18 1 2020-11-25 Projekt porządku obrad

Głosowanie

17 3 2020-10-28 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 3 2020-10-28

Uzupełnienie porządku obrad

14 4 2020-08-17 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

14 3 2020-08-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (cd.)

Głosowanie

10 4 2020-05-13 Punkt 13. porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu

Przedstawienie kandydatury senatora Marka Pęka

10 2 2020-05-06

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej

Głosowanie

10 1 2020-05-05

Zatwierdzenie porządku obrad

Zatwierdzenie porządku obrad

Wznowienie obrad

Wznowienie obrad

9 2 2020-04-16

Uzupełnienie porządku obrad

7 1 2020-03-12

Wznowienie obrad

5 3 2020-02-27

Uzupełnienie porządku obrad

1 1 2019-11-12

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu