Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
44 1 2022-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2022-05-19

41 1 2022-04-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2022-03-24 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2022-03-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2022-03-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2021-08-05 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 1 2021-08-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2021-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi