Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
44 2 2022-06-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 1 2022-05-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi