Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi