Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Prezydium Senatu

Marszałek Senatu -  Stanisław Karczewski

Wicemarszałek Senatu - Adam Bielan

Wicemarszałek Senatu -  Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu - Maria Koc

Wicemarszałek Senatu - Michał Seweryński

Prezydium Senatu tworzą: marszałek Senatu i wicemarszałkowie. Prezydium zleca komisjom senackim rozpatrzenie określonych spraw. Rozpatruje też sprawy regulaminowe związane z pracą Senatu i senatorów, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków. Ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu.
W posiedzeniach Prezydium Senatu biorą udział z głosem doradczym: szef Kancelarii Senatu oraz osoby zaproszone przez marszałka Senatu.
Od czasu do czasu odbywają się wspólne posiedzenia Prezydium Senatu i Prezydium Sejmu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito