Narzędzia:
1. Rafał Ambrozik  (od 2019-11-12)
2. Włodzimierz Bernacki  (członek prezydium) (od 2019-11-12)
3. Grzegorz Bierecki  (od 2019-11-12)
4. Przemysław Błaszczyk  (od 2019-11-12)
5. Jacek Bogucki  (od 2019-11-12)
6. Margareta Budner  (od 2019-11-12)
7. Jerzy Chróścikowski  (od 2019-11-12)
8. Grzegorz Czelej  (od 2019-11-12)
9. Jerzy Czerwiński  (od 2019-11-12)
10. Dorota Czudowska  (od 2019-11-12)
11. Wiesław Dobkowski  (od 2019-11-12)
12. Wiktor Durlak  (od 2019-11-12)
13. Ewa Gawęda  (od 2019-11-12)
14. Stanisław Gogacz  (od 2019-11-12)
15. Mieczysław Golba  (od 2019-11-12)
16. Mariusz Gromko  (od 2019-11-12)
17. Jan Hamerski  (od 2019-11-12)
18. Jan Maria Jackowski  (od 2019-11-12)
19. Stanisław Karczewski  (od 2019-11-12)
20. Maria Koc  (od 2019-11-12)
21. Marek Komorowski  (od 2019-11-12)
22. Tadeusz Kopeć  (od 2019-11-12)
23. Małgorzata Kopiczko  (od 2019-11-12)
24. Waldemar Kraska  (od 2019-11-12)
25. Maciej Łuczak  (od 2019-11-12)
26. Józef Łyczak  (od 2019-11-12)
27. Ryszard Majer  (od 2019-11-12)
28. Robert Mamątow  (od 2019-11-12)
29. Marek Martynowski  (wiceprzewodniczący) (od 2019-11-12)
30. Krzysztof Mróz  (od 2019-11-12)
31. Bogusława Orzechowska  (od 2019-11-12)
32. Stanisław Ożóg  (od 2019-11-12)
33. Andrzej Pająk  (od 2019-11-12)
34. Marek Pęk  (zastępca sekretarza) (od 2019-11-12)
35. Wojciech Piecha  (od 2019-11-12)
36. Zdzisław Pupa  (od 2019-11-12)
37. Jarosław Rusiecki  (od 2019-11-12)
38. Janina Sagatowska  (od 2019-11-12)
39. Michał Seweryński  (od 2019-11-12)
40. Wojciech Skurkiewicz  (od 2019-11-12)
41. Krzysztof Słoń  (od 2019-11-12)
42. Aleksander Szwed  (od 2019-11-12)
43. Rafał Ślusarz  (od 2019-11-12)
44. Dorota Tobiszowska  (od 2019-11-12)
45. Kazimierz Wiatr  (od 2019-11-12)
46. Jacek Włosowicz  (od 2019-11-12)
47. Alicja Zając  (członek prezydium) (od 2019-11-12)
48. Józef Zając  (od 2019-11-12)
1. Paweł Arndt  (od 2019-11-12)
2. Halina Bieda  (od 20 listopada 2019 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
3. Marek Borowski  (od 20 listopada 2019 r. wiceprzewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
4. Bogdan Borusewicz  (od 2019-11-12)
5. Barbara Borys-Damięcka  (od 2019-11-12)
6. Marcin Bosacki  (od 28 września 2020 r. przewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
7. Krzysztof Brejza  (od 20 listopada 2019 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
8. Jacek Bury  (od 2019-11-12)
9. Alicja Chybicka  (od 2019-11-12)
10. Leszek Czarnobaj  (od 2019-11-12)
11. Robert Dowhan  (od 2019-11-12)
12. Artur Dunin  (od 2019-11-12)
13. Jerzy Fedorowicz  (od 2019-11-12)
14. Zygmunt Frankiewicz  (od 2019-11-12)
15. Beniamin Godyla  (od 2019-11-12)
16. Agnieszka Gorgoń-Komor  (od 2019-11-12)
17. Tomasz Grodzki  (od 2019-11-12)
18. Janusz Gromek  (od 2019-11-12)
19. Jolanta Hibner  (od 2019-11-12)
20. Danuta Jazłowiecka  (od 20 listopada 2019 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
21. Kazimierz Kleina  (od 2019-11-12)
22. Bogdan Klich  (od 2019-11-12)
23. Andrzej Kobiak  (od 2019-11-12)
24. Magdalena Kochan  (od 2019-11-12)
25. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  (od 2019-11-12)
26. Władysław Komarnicki  (od 2019-11-12)
27. Stanisław Lamczyk  (od 2019-11-12)
28. Beata Małecka-Libera  (od 2019-11-12)
29. Ewa Matecka  (od 2019-11-12)
30. Antoni Mężydło  (od 2019-11-12)
31. Janusz Pęcherz  (od 2019-11-12)
32. Marek Plura  (od 2019-11-12)
33. Aleksander Pociej  (od 2019-11-12)
34. Jadwiga Rotnicka  (od 2019-11-12)
35. Sławomir Rybicki  (od 2019-11-12)
36. Joanna Sekuła  (od 2019-11-12)
37. Adam Szejnfeld  (od 2019-11-12)
38. Ryszard Świlski  (od 2019-11-12)
39. Kazimierz Michał Ujazdowski  (od 2019-11-12)
40. Jerzy Wcisła  (od 20 listopada 2019 r. - sekretarz) (od 2019-11-12)
41. Barbara Zdrojewska  (od 2019-11-12)
42. Bogdan Zdrojewski  (od 20 listopada 2019 r. wiceprzewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
43. Wojciech Ziemniak  (od 2019-11-12)
1. Ryszard Bober  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)
2. Michał Kamiński  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)
3. Jan Filip Libicki  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)

10 grudnia 2019 r. w ramach Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz 15 zostało zawiązane Koło Senatorów Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe. Członkowie tego koła senackiego pozostają członkami Klubu Parlamentarnego KP-PSL-Kukiz15 (za regulamin koła uznano regulamin klubu), ale od 10 grudnia 2019 r. ich działalność parlamentarna prezentowana na niniejszej stonie internetowej będzie wiązana z przynależnością do Koła Senatorów KP-PSL.

1. Gabriela Morawska-Stanecka  (od 2019-11-12)
2. Wojciech Konieczny  (od 2019-11-12)
1. Ryszard Bober  (przewodniczący) (od 2019-12-10)
2. Michał Kamiński  (od 2019-12-10)
3. Jan Filip Libicki  (od 2019-12-10)
1. Krzysztof Kwiatkowski  (od 2019-11-14)
2. Lidia Staroń  (przewodnicząca) (od 2019-11-14)
3. Wadim Tyszkiewicz  (od 2019-11-14)
1. Stanisław Gawłowski  (od 2019-11-12)
1. Krzysztof Kwiatkowski  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)
2. Lidia Staroń  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)
3. Wadim Tyszkiewicz  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)