Narzędzia:

Wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

edukacja i kultura 02.06.2022
Posiedzenie komisji - fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

O roli mecenatu samorządu terytorialnego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przykładzie Wrocławia i Dolnego Śląska dyskutowali we Wrocławiu na uroczystym wyjazdowym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz samorządowcy i animatorzy kultury. Posiedzenie było kolejnym elementem obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP

W obradach, które odbyły się 2 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego uczestniczyli senatorowie: Barbara Zdrojewska, Alicja Chybicka, Jerzy Fedorowicz, Grzegorz Czelej, Jan Maria Jackowski, Agnieszka Kołacz- Leszczyńska i Bogdan Zdrojewski. Udział wzięli także m.in. Szef Kancelarii Senatu  Adam Niemczewski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, posłowie, radni, reprezentanci uczelni wyższych i instytucji kultury.

Przewodnicząca Komisji Kultury Barbara Zdrojewska podkreśliła, że posiedzenie odbywa się we Wrocławiu, bo Wrocław jest ważny dla kultury, a samorząd jest ważny dla Senatu. Mecenat samorządu jest natomiast ważny w kulturze. Dodała, że powodem spotkania jest rosnąca rola samorządu w finansowaniu i zarządzaniu kulturą  – odpowiada on bowiem w 70 proc. finansowo za kulturę i w 80 proc. – za instytucje kultury.

Przewodnicząca zaznaczyła, że obecnie w kulturze następuje zmiana pokoleniowa – odchodzą zasłużeni twórcy, menedżerowie,  którzy ją tworzyli i zarządzali w latach 90.  Przekazują oni młodym swój dorobek, co w ocenie senator Zdrojewskiej jest dobrym momentem, by spojrzeć na nowe zjawiska w kulturze. Wyraziła też nadzieję, że kultura będzie mogła liczyć na mecenat państwa, w którym zredukowana będzie polityka, a ważna odpowiedzialność i twórczość.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski poinformował, że w związku z obchodami senackiego jubileuszu wyjazdowe posiedzenia komisji odbywają się w różnych miejscowościach w Polsce. Zachęcał, by mówić o roli i miejscu Senatu w polskim parlamentaryzmie. Przypomniał, że to w Senacie po 1989 r. powstały zręby reformy samorządowej, bo Senat uznał samorząd za najważniejszy element odrodzenia demokratycznego państwa.

Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miasta mówił o dorobku Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury, o ważnych festiwalach i nagrodach dla twórców. Podkreślił, że przed wybuchem pandemii we Wrocławiu organizowano kilkadziesiąt festiwali. Jego zdaniem kultura jest najlepsza odpowiedzią na poszukiwanie tożsamości. Poinformował, że  w 2020 r. odbył się we Wrocławiu Kongres Kultury, na którym powołano Radę Kultury, której zadaniem jest wsparcie Prezydenta Wrocławia w działaniach prowadzenia miejskiej polityki kulturalnej w dialogu z twórcami, ludźmi kultury. Zdaniem Sergiusza Kmiecika w tych działaniach chodzi o to, by ludzie mówiąc kultura myśleli o Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że Wrocław głównym filarem rozwoju uczynił kulturę. Przełomowym zdarzeniem było ogłoszenie tego miasta Europejską Stolicą Kultury w 2016 r. To dało impuls do zwiększenia aktywności w tym obszarze. Jak podkreślił, Wrocław uczynił kulturę narzędziem budowania wspólnoty i dialogu. Prezydent Sutryk dodał, że do Wrocławia od momentu wybuchu wojny na Ukrainie przybyło ok. 90 tys. Ukraińców, a przedtem w mieście już było 100 tys. obywateli Ukrainy. Zaznaczył, że ludzie kultury z Ukrainy znajdują we Wrocławiu swój dom, co pomoże im przetrwać czas wojny. W ocenie prezydenta Wrocławia kultura staje się narzędziem rozwoju społecznego, narzędziem budowania wspólnoty społecznej i kulturowej.

Prezydent Wrocławia zaznaczył, że sytuacja prawna i finansowa samorządów jest trudna i dodał, że samorząd bardzo silnie odczuwa obecność i wsparcie ze strony Senatu. Wyrażał podziękowanie za to, że samorządowcy mogą być wysłuchani w Izbie Wższej  - w jego przekonaniu wynika to z faktu, że w Senacie zasiada wielu znakomitych przestawicieli społeczności samorządowej.

Senator Jan Maria Jackowski nawiązał do obaw środowiska kulturalnego sprzed 25 lat, kiedy to  część instytucji kultury w wyniku reformy samorządowej miała przejść pod zarząd nowo tworzonych powiatów czy województw.  Wspominał,  że powszechna była wówczas dyskusja, czy radni będą woleli łożyć środki na drogi i szpitale, czy na teatry i muzea. „I z perspektywy  25 lat po tej reformie możemy powiedzieć na przykładzie Dolnego Śląska, że ta harmonijna współpraca między samorządem a instytucjami kultury przynosi takie wspaniałe owoce jak te, o których tutaj słyszymy” – podkreślił senator Jackowski. Gratulował także dolnośląskim samorządowcom dbałości o kulturę i otwarcia na jej potrzeby.

Senator Jerzy Fedorowicz nawiązywał do mecenatu samorządu w kulturze na przykładzie swojego rodzinnego Krakowa. Mówił między innymi o nagradzaniu tych, którzy najbardziej hojnie wspierają kulturę. Podkreślił także konieczność dbałości o zabytkową przestrzeń miejską i uwalnianie jej np. od reklam wielkopowierzchniowej. „My w Krakowie chcemy ukierunkowywać ludzi na kulturę wysoką, ale jednocześnie nie odbierać im szansy, jaką dają inne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym” – podkreślił senator Fedorowicz.

Uczestnicząca w posiedzeniu jedna z najwybitniejszych współczesnych poetek Urszula Kozioł apelowała, by do kultury podchodzić z pasją i – jak to określiła – robić w niej raban. Mówiła o potędze słowa, przywołując dzieła Homera i Sofoklesa oraz odnosząc tragedię antycznej Antygony do współczesności. Nawiązywała też do twórczości poetyckiej. „Wiersz jest bezpośrednią rozmową z kimś kto znalazł ten wiersz, jak butelkę puszczoną na wodzie, między mną i tym kimś, kto ten wiersz wyłowił” – mówiła. Podkreśliła, że świat słowa jest niesłychanie ważny, „bo przybliża nam tę sferę duchową, która nas ocala w powodzi dzisiejszego świata, w tym, w co wtrącił nas najbardziej podły z podłych człowiek”.

Posiedzenie komisji kultury poprzedziło otwarcie na wrocławskim Rynku okolicznościowej wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. Rocznicę posiedzenia Senatu II RP”. „Jestem niezwykle wzruszona, że w tym miejscu, przed ratuszem wrocławskim, możemy gościć tak wspaniałą wystawę, poświęconą historii Senatu, że możemy tu gościć senatorów, ludzi kultury i wybitnych samorządowców” - powiedziała otwierając wystawę senator Barbara Zdrojewska. W ocenie Szefa Kancelarii Senatu, Adam Niemczewskiego wystawa to świetna okazja do pokazania Senatu i jego dorobku przez ostatnie sto lat.

„4 czerwca obchodzimy rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Polacy pokazali wynikiem tych wyborów z 1989 r., że są po stronie wolności”- podkreślił przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Sergiusz Kmiecik.

Wystawę na rynku we Wrocławiu odwiedziła m.in. poetka Urszula Kozioł.

Z okazji wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu we Wrocławiu przewodnicząca komisji senator Barbara Zdrojewska oraz senatorowie: Alicja Chybicka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz i Bogdan Zdrojewski spotkali się z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem i wręczyli mu okolicznościowy medal Senatu. W spotkaniu wziął udział także Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski, a rozmowom w gabinecie prezydenta Wrocławia przysłuchiwał się kot Wrocek.

Na zakończenie wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowie odwiedzili Uniwersytet Wrocławski oraz Ossolineum.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna we Wrocławiu

W drugim dniu wizyty, 24 czerwca br., Marszałek Senatu RP wraz z senatorami uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wrocławia, w tym w uroczystej sesji Rady Miasta, która przyznała senator prof. Alicji Chybickiej tytuł Honorowego Obywatela.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

O efektach społeczno-gospodarczych programu Polski Bon Turystyczny dyskutowali 22 czerwca br. w Białymstoku senatorowie i przedstawiciele podmiotów turystyki.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.