Narzędzia:

Konferencja „Dzielni Samodzielni – samotni rodzice a podatki w Polsce”

społeczeństwo 01.06.2022
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

1 czerwca br. w Senacie odbyła się konferencja pt. „Dzielni Samodzielni – samotni rodzice a podatki w Polsce”, zorganizowana z inicjatywy senator Magdaleny Kochan i poseł Marzeny Okły-Drenowicz, a także Borysa Budki, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego „Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni”.

Otwierając debatę, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że spotkanie dotyczy poważnego problemu. Nie kryła przy tym oburzenia, że „ciągle słyszymy od rządu kłamstwa na temat rodziców samodzielnych, tj. samotnie wychowujących dzieci, że otrzymali dodatkowe przywileje”. W rzeczywistości tej grupie podatników odebrano istniejącą od trzydziestu lat możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi. Podkreśliła, że osoby, które samodzielnie podejmują trud wychowywania dzieci, potrzebują szczególnego wsparcia ze strony państwa. Tymczasem „rząd, zamiast przyznać się do winy, po prostu kłamie”. „Wolałabym usłyszeć, że na realizację postulatów [samotnych rodziców] nie ma pieniędzy, niż słuchać tych kłamstw, które obrażają nas wszystkich. Tej sprawy nie można odpuścić” – podsumowała Wicemarszałek Kidawa-Błońska.

Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego „Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni” Borys Budka podziękował za zorganizowanie w Senacie spotkania parlamentarzystów z przedstawicielami organizacji reprezentujących rodziców samotnie wychowujących dzieci. „Zgłosiliśmy odpowiednią poprawkę i wydawało się, że w Sejmie uda się załatwić tę sprawę ponad wszelkimi podziałami, ponieważ wymaga tego elementarna sprawiedliwość – nie można dzielić dzieci (…), traktować niektóre rodziny lepiej, a inne gorzej” – powiedział przewodniczący Budka. Podziękował za współpracę senator Magdalenie Kochan, a Senatowi za to, że jest nie tylko Izbą Refleksji, ale także „Izbą naprawy tego, co w Sejmie zostało zepsute”. Przypomniał jednak, że zgodnie z Konstytucją, w procesie legislacyjnym ostateczna decyzja należy do większości sejmowej. Przewodniczący Budka zadeklarował w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej: „będziemy robić wszystko, by przekonać posłów sejmowej większości”. Zaapelował do członków Stowarzyszenia „Samotni Rodzice”, aby oni również podjęli takie starania. „Wierzę, że wasz głos zostanie wysłuchany i uda się przywrócić elementarną sprawiedliwość” – skonkludował.

Senator Magdalena Kochan – wnioskodawczyni senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przypomniała, że dziś odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w czasie którego senatorowie wprowadzą do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisy przywracające pełną ulgę i umożliwiające rozliczanie się samotnych rodziców wspólnie z dzieckiem. Ponadto wprowadzony zostanie zapis, na mocy którego dziecko, które ukończyło 18 lat i nadal się uczy, będzie miało prawo do rozliczania się wspólnie z samotnym rodzicem. „Przecież koszty związane z wykształceniem nie maleją, tylko  rosną, a samodzielny rodzic, żyjący z jednej pensji, ma trudniejszą sytuację niż ktokolwiek inny” – argumentowała senator Kochan. Jak poinformowała, dochód dorosłego dziecka, które się uczy, będzie liczony jako 12-krotność renty socjalnej, obowiązującej w Polsce w danym roku kalendarzowym. Te dochody można będzie rozliczyć wspólnie z dochodami samotnego rodzica. Przewidziano także możliwość wyboru dla samodzielnych rodziców pomiędzy odliczeniem 1500 zł a wspólnym rozliczaniem się z dzieckiem. Ustawa ta zostanie rozpatrzona przez Senat na sesji plenarnej jeszcze podczas 43. posiedzenia.

Senator Magdalena Kochan zapowiedziała także kolejne spotkania w Senacie poświęcone problemom „samodzielnych, bardzo dzielnych rodziców”, których jest w Polsce przeszło dwa i pół miliona i którzy napotykają bardzo wiele problemów. „Musimy poświęcić uwagę temu, co jest zawarte w art. 71 Konstytucji, który stanowi, że rodziny niepełne, rodziny wielodzietne, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej powinny być objęte szczególną ochroną” – powiedziała. „Tego na pewno jako Koalicja Obywatelska będziemy się trzymać i oto będziemy walczyć” – zadeklarowała.

Prezes Stowarzyszenia „Samotni Rodzice” Danuta Zduńczyk podkreśliła, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, samotni rodzice płacą w Polsce najwyższe podatki z tytułu PIT, a chcieliby móc zapewnić swoim dzieciom takie same warunki, jakie mają z dzieci z pełnych rodzin. Powołując się na art. 71 Konstytucji, przypomniała, że ustanowiono w nim zasadę dobra rodziny i szczególnej ochrony ze strony władz publicznych rodzin niepełnych i wielodzietnych. O ile sytuację rodzin wielodzietnych szczęśliwie udało się poprawić, o tyle sytuacja rodziców samotnych nie zmieniła się na lepsze. Prezes Zduńczyk przywołała również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 1994 r., w którym stwierdzono, że rodzicom samotnie wychowującym dzieci przysługuje preferencja rozliczania się z dzieckiem  na wzór wspólnego rozliczania się małżonków. Zaapelował także do rządu o nierzucanie samodzielnym rodzicom kłód pod nogi.

W dalszej części spotkania dyskutowano o zmianach dotyczących preferencji podatkowych dla samotnych rodziców, aby mieli oni przynajmniej takie same prawa jak pełne rodziny, o niekorzystnych rozwiązaniach wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie i możliwościach naprawy tych przepisów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.