Narzędzia:

Wystawa z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP towarzysząca posiedzeniu wyjazdowemu Komisji Zdrowia

06.04.2022
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

W ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP 6 kwietnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej otworzył wystawę pt. „Senat RP wczoraj i dziś”, przygotowaną  z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. „Przywieźliśmy ze sobą skróconą wersję wystawy, która pokazuje historię Senatu Rzeczpospolitej Polskiej od początku jego powstania do współczesności. Tak się składało w naszej historii, że Senat miał się źle, gdy źle się miała Rzeczpospolita. Gdy zaś się odradzała, odradzał się i Senat. W czasie wielu lat działalności pojawiały się wątpliwości co do jego istnienia czy uprawnień, także po 1989 r. Dopiero niedawno utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Senat ze zbiorową mądrością senatorów jest Polsce bardzo potrzebny” – powiedział marszałek Senatu. Poinformował także, że w wersji rozbudowanej, plenerowej wystawa jest prezentowana w Warszawie do 15 maja na placu Na Rozdrożu, a następnie od 16 maja do 6 czerwca br. – przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Wystawa, przygotowana przez Kancelarię Senatu, została opracowana przez historyka prof. Jerzego Kochanowskiego. Prezentuje nie tylko podstawowe informacje o Senacie RP, ale też szczegóły nieznane szerokiemu gremium odbiorców. Przybliża historię Izby od czasów jej powstania do współczesnych. Prezentowane są kolejno: Senat staropolski i czasy rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, wątpliwości co do istnienia Izby i jej uprawnień, wybory do Sejmu i Senatu, działalność parlamentarna i pozaparlamentarna senatorów, różnorodność ówczesnego Senatu. Można również poznać losy senatorów w czasie wojny i okresie powojennym, a także odrodzenie Izby w 1989 r. i jej działalność w czasach współczesnych. Szczególnie wiele miejsca poświęcono Senatowi w okresie II RP, kiedy to na mocy konstytucji marcowej z 1921 r. powrócono do przedrozbiorowej tradycji dwuizbowego parlamentu. W konsekwencji 100 lat temu, 28 XI 1922 r., polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci, tzn. złożony z Sejmu i Senatu. Tę właśnie rocznicę świętujemy w 2022 r.

Wystawa została otwarta przed rozpoczęciem wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, która zebrała się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, by dyskutować o problemach kadr medycznych.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.