Narzędzia:

Lista aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

W Kaliszu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozmawiała o gospodarce odpadami oraz o budownictwie komunalnym, społecznym .

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Senatorowie dyskutowali 5 lipca br. w Katowicach o roli samorządu terytorialnego w transformacji regionu śląskiego.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

O efektach społeczno-gospodarczych programu Polski Bon Turystyczny dyskutowali 22 czerwca br. w Białymstoku senatorowie i przedstawiciele podmiotów turystyki.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senatorowie i eksperci dyskutowali 21 czerwca br. w Lublinie o bezpieczeństwie i jakości żywności.

Marszałek Senatu RP w woj. warmińsko-mazurskim

Prof. Tomasz Grodzki odwiedził jedyną w Polsce szkołę imienia Senatu RP, która mieści się w Braniewie. W Elblągu spotkał się z samorządowcami i młodzieżą. Wizyta to element obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

O roli mecenatu samorządu terytorialnego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przykładzie Wrocławia i Dolnego Śląska dyskutowali 2 czerwca br. we Wrocławiu na uroczystym posiedzeniu senatorowie oraz samorządowcy i animatorzy kultury.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Senatorowie rozmawiali w Gdyni z ekspertami i przedstawicielami młodej polskiej emigracji o tym, jakie powinny być obecnie kierunki i priorytety polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26 maja br. w Senacie – z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dyskutowano o gospodarce polskiej tego okresu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Senatorowie dyskutowali w Gdańsku z samorządowcami o stanie finansów miast i gmin oraz powiatów i województw.

Senacka Komisja Rodziny o deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi

O deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi debatowano podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Krapkowicach.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

W Kluczborku odbyło się uroczyste, wyjazdowe posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poświęcone zakładom aktywności zawodowej w obecnym stanie prawnym.