Narzędzia:

Senat 20 dni przed rozpoczęciem prezydencji

20 dni dzieli nas od rozpoczęcia polskiej prezydencji. W Sejmie i Senacie trwają ostatnie przygotowania. W piątek 10 czerwca 2010 r. wizytę w parlamencie złożył Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego Klaus Welle. Omawiano stan przygotowań do organizacji spotkań w Warszawie i Brukseli.
Klaus Welle spotkał się z minister Ewą Polkowską, szefem Kancelarii Senatu, ministrem Lechem Czaplą, szefem Kancelarii Sejmu oraz przewodniczącymi komisji spraw UE i budżetu Sejmu i Senatu.
W maju br. delegacje sześciu komisji Parlamentu Europejskiego wzięły udział w spotkaniach z przedstawicielami komisji polskiego parlamentu. W Senacie zostały zorganizowane warsztaty dla prasy regionalnej nt. polskiej prezydencji, a na przełomie kwietnia i maja zrealizowany został projekt edukacyjny skierowany do młodzieży pn. "Prezydencja dziś".
Ponad 40 dziennikarzy z całego kraju uczestniczyło 27 maja 2011 r. w warsztatach poświęconych polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, które zostały zorganizowane przez Zespół ds. Prezydencji i Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu przy współpracy Stowarzyszenia Polskich Mediów.
Z dziennikarzami spotkał się senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, Konrad Niklewicz, rzecznik polskiej prezydencji w UE, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, Barbara Sośnicka z Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz redaktor Andrzej Godlewski niezależny publicysta.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z celami polskiej prezydencji, z działaniami, które będą podejmowane w ramach wymiaru parlamentarnego naszego przewodnictwa w Radzie UE oraz poznać kalendarz wydarzeń planowanych w różnych regionach naszego kraju, związanych z prezydencją. Podczas warsztatów można było także skorzystać z wiedzy i doświadczenia dziennikarza - publicysty zajmującego się na co dzień sprawami europejskimi.
Projekt edukacyjny "Prezydencja dziś" został przeprowadzony przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu wśród 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na tematy związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz polską prezydencją w Radzie UE. Młodzież wysłuchała wykładów oraz wzięła udział w warsztatach zakończonych konkursem. Nagrodą w konkursie był udział w wycieczce do Warszawy. Laureaci zwiedzili parlament oraz spotkali się z senatorami z Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że istota wymiaru parlamentarnego prezydencji polega na organizowaniu spotkań w polskim parlamencie, a także współorganizowaniu z Parlamentem Europejskim spotkań w Brukseli. Ich celem jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych w UE, stworzenie dla nich platformy dyskusji, wzmocnienie dialogu z instytucjami unijnymi oraz stworzenie pozytywnego wizerunku parlamentu w kraju i za granicą.
Fundamentem wymiaru parlamentarnego UE jest współpraca między organami parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Sejm i Senat będą koordynowały prace parlamentów państw członkowskich i wezmą na siebie odpowiedzialność za ich współpracę w tym czasie, gdy polscy ministrowie będą przewodniczyć spotkaniom w Radzie UE i organizować je w naszym kraju. Chodzi o to, by komisje parlamentów uczestniczyły w głównym nurcie europejskiej dyskusji i, by parlamenty narodowe uwzględniły kontekst unijny i europejską perspektywę.