Narzędzia:

 

Wybrane dane o pracy Senatu RP - I kadencja - 1989-1991

Wybrane dane o pracy Senatu RP - II kadencja - 1991-1993

Wybrane dane o pracy Senatu RP - III kadencja - 1993-1997

Wybrane dane o pracy Senatu RP - IV kadencja - 1997-2001

Wybrane dane o pracy Senatu RP - V kadencja - 2001-2005

Wybrane dane o pracy Senatu RP - VI kadencja - 2005-2007

Wybrane dane o pracy Senatu RP - VII kadencja - 2007-2011

Wybrane dane o pracy Senatu RP - VIII kadencja - 2011-2015

Wybrane dane o pracy Senatu RP - IX kadencja - 2015-2019

Wybrane dane o pracy Senatu RP - X kadencja - 2019-2020

Wydawnictwa rocznicowe dotyczące pracy Senatu

10. rocznica odrodzenia Senatu - Wybrane dane o pracy Senatu 1989-1999, zeszyt OT-250

15. rocznica odrodzenia Senatu  - Wybrane dane o pracy Senatu 1989-2004, zeszyt OT-401

20. rocznica odrodzenia Senatu - XX lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i Materiały o Senacie

25. rocznica odrodzenia Senatu - XXV lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i Materiały o Senacie

30. rocznica odrodzenia Senatu - XXX lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i Materiały o Senacie

Inne opracowania o pracy Senatu

Podsumowanie pierwszego roku pracy Senatu V kadencji, Informacja 8/02, październik 2002 r.

Podsumowanie pracy Senatu VI kadencji - zeszyt OT-529, wrzesień 2007 r.

Statystyki czasu posiedzeń Senatu 1989-2009 - zeszyt OT-567, lipiec 2009 r.

Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od roku 1919 - zeszyt OT-641, marzec 2016 r.

Głosowania w Senacie - zeszyt OT-671, styczeń 2019 r.

Statystyki posiedzeń Senatu w kadencjach I-IX - zeszyt OT-681, maj 2020 r.