Narzędzia:

Podstawowe dane o pracy Senatu X kadencji

 

Podstawowe dane o pracy Senatu X kadencji

Poprawki Senatu  X kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu X kadencji

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SENATORACH WYBRANYCH

DO SENATU X KADENCJI

 

Mała statystyka - mandaty wg. Komitetów Wyborczych

Mała statystyka - mandaty wg przynależności do partii politycznych

Mała statystyka - wiek senatorów

Mała statystyka - staż parlamentarny

 

 

PRACE SENATU W LATACH 1989 - 2020

 

Posiedzenia Senatu I-X kadencji cz. 1

Posiedzenia Senatu I-X kadencji cz. 2

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu w latach 1989-2020

Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez Senat w latach 1989-2020

Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu w latach 1989-2020

Kadencje Senatu w latach 1989-2020

Senatorowie w latach 1989-2020