Narzędzia:

Kadencje Senatu

Zestawienie posiedzeń Senatu I-IX kadencji - liczba, dni, godziny

Posiedzenia Senatu I-IX kadencji - cechy statystyczne

Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez Senat I-IX kadencji

Poprawki Senatu I-IX kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu I-IX kadencji

Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu - kadencje I-IX

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu I kadencji

Poprawki Senatu I kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu I kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu II kadencji

Poprawki Senatu II kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu II kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu III kadencji

Poprawki Senatu III kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu III kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu IV kadencji

Poprawki Senatu IV kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu IV kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu V kadencji

Poprawki Senatu V kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu V kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VI kadencji

Poprawki Senatu VI kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu VI kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VII kadencji

Poprawki Senatu VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm 

Posiedzenia Senatu VII kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VIII kadencji

Poprawki Senatu VIII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu VIII kadencji

 

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu IX kadencji

Poprawki Senatu IX kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu IX kadencji