Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
16.04.2020 r. Uchwała upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
31.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
31.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
31.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
13.03.2020 r. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Poprzednia strona