Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
1.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
1.06.2020 r. Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
14.05.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom epidemii
13.05.2020 r. Uchwała w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
Poprzednia strona