Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
6.02.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zakłamywania historii przez władze i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji rosyjsko-polskich
17.01.2020 r. Uchwała w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
17.01.2020 r. Uchwała wyrażająca solidarność z narodem australijskim
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Poprzednia strona