Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o dodatku osłonowym
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
16.12.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Poprzednia strona