Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Poprzednia strona