Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
30.09.2020 r. Uchwała w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackiej
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
11.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
18.08.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona