Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
12.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021
17.12.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
17.12.2020 r. Uchwała w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ʼ70
17.12.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Poprzednia strona