Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona