Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
21.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona