Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o Akademii Kopernikańskiej
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
28.04.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Poprzednia strona