Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
19.02.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym