Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały Senatu

1  2  3    
data pliki Uchwała
14.05.2020 r. 106uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
13.05.2020 r. 117uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
13.05.2020 r. 116uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
13.05.2020 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom epidemii
13.05.2020 r. 104uch.pdf Uchwała w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
13.05.2020 r. 112uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
13.05.2020 r. 119uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
13.05.2020 r. 120uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
6.05.2020 r. 109uch.pdf Uchwała wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
6.05.2020 r. 108uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
6.05.2020 r. 107uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
6.05.2020 r. 103uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
5.05.2020 r. 099uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
16.04.2020 r. 101u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
16.04.2020 r. 098u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
16.04.2020 r. 102u.pdf Uchwała wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
16.04.2020 r. 089u.pdf Uchwała upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
31.03.2020 r. 095uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
31.03.2020 r. 096uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
31.03.2020 r. 094uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.03.2020 r. 071uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
13.03.2020 r. 068uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
13.03.2020 r. 067uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
13.03.2020 r. 088uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
13.03.2020 r. 085uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
13.03.2020 r. 087uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
13.03.2020 r. 082uch.pdf Uchwała w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
12.03.2020 r. 073uch.pdf Uchwała w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
12.03.2020 r. 086uch.pdf Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii
6.03.2020 r. 083uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1  2  3    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito