Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
 • 29 maja 2020

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 131
 • 29 maja 2020

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131)
  • MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 28 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 131) MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131)
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisję

 • 16 czerwca 2020

  33. pos. Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

  Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Druk nr 131 A
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 17 czerwca 2020
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

 • 18 czerwca 2020

  12. pos. Senatu

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 • 18 czerwca 2020

  Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito